Niewidzialne zagrożenia

Czy brudne piaskownice i zanieczyszczane przez zwierzęta trawniki mogą stanowić poważne zagrożenie naszego zdrowia? Przeczytajcie i oceńcie Państwo sami.

Niewiele jest tak aktualnych przez lata i nadal nierozwiązanych tematów jak zanieczyszczenie naszego bezpośredniego środowiska przez odchody czworonożnych pupili. Spróbujemy i my zabrać głos na rzecz uświadomienia zagrożeń i upowszechniania wszystkich aspektów wspomnianego problemu.

Mimo iż podstawowym motywem działań jest troska o estetykę otoczenia i utrzymanie czystości w ogólnym tego słowa znaczeniu to jednak należy pamiętać, że sedno sprawy wykracza poza zakres odbioru naszego wzroku i węchu. Prawdziwie wielkie zagrożenia są dla naszego oka niewidoczne i swe groźne oblicze okazują najczęściej z wielodniowym opóźnieniem.
Co więcej ze względu na niedojrzały układ immunologiczny dzieci to właśnie one są szczególnie narażone na zachorowania odzwierzęce i w ten sposób ponoszą konsekwencje niefrasobliwości i braku wyobraźni dorosłych.

Przeprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych badania w Pracowni Biosfery Instytutu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Łodzi wykazały, że zanieczyszczenie podwórek i placów dziecięcych jest zatrważające. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w dużych miastach gdzie naukowcy ze względu na zagrożenie zdrowia zdyskwalifikowali 40% trawników i połowę piaskownic. Niestety piaskownice w przedszkolach, żłobkach i na dużych osiedlach lokowały się w czołówce skażonych.

toxacaraPrzeprowadzone kilka lat później badania na poznańskiej AWF dały podobne wyniki potwierdzając utrzymujący się stan zagrożenia. Wykazały, że 53%-60% próbek ziemi zebranych na podwórkach największych polskich miast jest zarażonych jajami toxacara. Jest to rezultat skażenia gleby kałem przez nasze zwierzęta domowe – psy i koty, wśród których zdaniem weterynarzy aż trzecia część populacji jest zarażona pasożytami.

Ostatnio opublikowane wyniki badań tylko potwierdzają, ze sytuacja nie ulega poprawie. W rankingu stopnia skażenia prym wiodą nadal place zabaw i boiska z których 50% stanowi zagrożenie dla użytkowników, niewiele ustępują im piaskownice których powierzchnie w 37% są skażone a bezpośrednie ich otoczenie nawet w 42%. Również alejki i ścieżki niosą takie zagrożenie, do 10%.

Takie są statystyki ilościowe i topografia występowania skażeń. Osobną wymowę stanowi ciężar gatunkowy zagrożeń, na które jesteśmy narażeni, a przede wszystkim nasze pociechy.
bablowiecLekarze pediatrzy zawsze przestrzegają, że zabawa w brudnym piasku lub na skażonym trawniku może być przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego u dzieci . Nie sposób wyliczyć wszystkie konsekwencje jakie mogą wynikać z kontaktu ze skażonym środowiskiem. Ich rozpiętość jest szokująca: od biegunki do utraty wzroku czy uszkodzenia wątroby, nerek. Szczególnie niebezpieczne jest zarażenie toxacarą, która powoduje choroby oczu, do ślepoty włącznie. Larwy innego pasożyta, bąblowca osiadłe w wątrobie to też wielki dramat dla dotkniętego tym schorzeniem. Odsetek zachorowań pasożytniczych wśród różnych grup przebadanych dzieci jest oceniany na 3 do 8%. Jest to wynik wystarczająco niepokojący by podjąć wreszcie zdecydowane działania celem ograniczenia takich zagrożeń.

W naszym przypadku również sprawdza się stara zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Właśnie profilaktyka wyrażona zmianą zachowań i nawyków, motywowanych egzekwowanym prawem, wsparta tanimi ogólnie dostępnymi środkami do sprzątania dają szansę na znaczącą i trwałą poprawę sytuacji.

Nie ulega wątpliwości, że problem rodzi się wraz z „kupką” . Życzeniem znakomitej większości mieszkańców jest aby chwilę później została ona sprzątniętą przez właściciela czworonoga i trafiła do kosza. Dzisiaj jest to najczęściej jeszcze tylko życzenie…

Tak wcale być nie musi. Niezbędne są jednak pewne uwarunkowania. Przede wszystkim prawne – potrzebne jest jednoznaczne i sprawnie egzekwowane lokalne prawo nakazujące sprzątanie tych nieczystości. Śledząc problematykę czystości środowiska z satysfakcją zauważamy, że w zakresie regulacji prawnych nastąpił zdecydowany postęp. Sprawdźcie Państwo, a w wielu przypadkach będziecie zaskoczeni jak jednoznacznie problem sprzątania odchodów zwierząt reguluje prawo Waszej gminy, Waszego osiedla. Z egzekwowaniem jest już niestety znacznie gorzej…

Następny problem: czym sprzątnąć? Na pewno sprzęt powinien być prosty, skuteczny i tani. Z satysfakcją możemy w tym miejscu zaproponować „Zestaw higieniczny dla zwierząt – animals®”, produkt – funkcjonalny i ekologiczny, sprawdzony na rynku od 1996 roku.

Teraz pozostaje nam przełamać przyzwyczajenia. Spotykamy różne przykłady zachęcania, namawiania czy wręcz nakazu stosowania jednorazowych torebek lub innych dostępnych narzędzi do sprzątania.
Szereg miast stosowało akcje informacyjno-promocyjne namawiając do uprzątania poprzez np. wręczanie przez straż miejską darmowych zestawów w parkach, na festynach. W innych przypadkach gdy właściciel został „przyłapany na gorącym uczynku pupila” stawał przed alternatywą skorzystania z zestawu lub zapłacenia mandatu. Ponieważ wiele Urzędów Miast regularnie ponawia u nas zamówienia należy przypuszczać, że te działania zostały ocenione pozytywnie i są cykliczne.

Innego przykładu dostarczają zarządy osiedli, szczególnie tych mniejszych, czy też zamkniętych. Tutaj zestawy do sprzątania są finansowane ze środków wspólnych i są ogólnie dostępne, np. w pojemnikach zamocowanych na klatce schodowej przy wyjściu, uzupełniane na bieżąco przez dozorców.

Oczywiście „mobilizacja” właścicieli zwierząt nie rozwiąże całego problemu. Wszyscy mamy wiele do zrobienia. Budując piaskownice dla naszych maluchów wykażmy się odpowiedzialnością i nie kończmy zadania po napełnieniu piaskiem. Może budujmy mniej piaskownic ale dbajmy o ich utrzymanie stosując przykrycia na noc, wymieniajmy piasek przynajmniej dwa razy w roku, obligujmy do sprawowania nadzoru dozorców i wymagajmy. Niewysokie ogrodzenie dookoła placu zabaw zapewni azyl pociechom i pozwoli utrzymać czystość godną tego miejsca. Takie ogródki nie wymagają rekomendacji. Są sprawdzone w wielu państwach europejskich, budząc uzasadnioną zazdrość odwiedzających te kraje rodaków.

Na koniec wróćmy jeszcze raz do właścicieli zwierząt. Źródłem zarażenia są chore zwierzęta. Dbamy o sierść i formę czworonoga zadbajmy więc też uczciwie o jego zdrowie odrobaczywiając go co kilka miesięcy. Powinniśmy czuć się zobowiązani do zwalczania pasożytów u naszych zwierząt nie tylko w imię troski o wychowywane zwierzę ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa rodziny, która ma stały kontakt ze zwierzęciem

Nauczmy się kochać mądrze nasze czworonożne pociechy i dbać uczciwie o środowisko –
– dla zdrowia nie ma innej alternatywy.

dr Małgorzata Jania