Tablica z dystrybutorem

Tablica z dystrybutorem

Prezentujemy Państwu wersję dystrybutora na słupku wraz z zamocowaną na nim tablicą informującą o obowiązku sprzątania po psach i zasadach postępowania ze sprzątniętymi odchodami. Możemy wrzucać psie odchody zarówno do koszy specjalnie do tego przeznaczonych jak i do koszy komunalnych. Najgorszym rozwiązaniem jest pozostawienie psich odchodów na chodniku lub trawniku publicznym.

Poniżej przedstawiamy wzór tablicy, który zaproponował Klient. Te dystrybutory zostały umieszczone w m.in. miejscach uczęszczanych, wejść do parków i na tereny rekreacyjne. Wielkość i treść zawartych informacji będzie dostosowana do Państwa potrzeb.

Wyraźnie widoczna  informacja w przyjazny sposób za pomocą grafiki oraz tekstu ułatwia rozpoznanie pojemników przeznaczonych na psie odchody i mobilizuje właścicieli do sprzątania po swoich psach. Informuje również o prawnych konsekwencjach związanych z niesprzątaniem po swoim psie.

Wymiary tablicy: 60×55cm
Zestaw dystrybutor Tobi z tablicą informacyjną jest wykonywany na zamówienie indywidualne.

Tablica nad dystrybutorem naklejka sprzątanie po psach psich odchodow kupa

Dystrybutor z tablicą torebek animals na psie odchodyDystrybutor do woreczków na psie odchody animals w schornisku wygląd